Actueel:

Beste ouders/verzorgers,

 

De zomervakantie is allang voorbij. We zijn alweer 4 weken op school en werken aan de relatie met onze ouders en leerlingen in deze zogenaamde "Gouden Weken".

Ook in dit schooljaar rekenen we op een intense samenwerking in het belang van onze kinderen.

Op 11 september jl. is de informatie-avond is geweest. Wij danken de ouders die de tijd hebben genomen om naar deze avond te komen. Wij zullen de informatie op de website plaatsen. Er zullen nog menige thema-avonden volgen.

Voor vragen kunt u altijd op school terecht bij zowel de directie als de groepsleerkrachten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Shakoentela Soedamah en team

Keti Koti

Keti Koti

08 juli 2020 - Onze school in Amsterdam viert jaarlijks het Keti Koti-feest, ter gelegenheid van de afschaffing van de slavernij. Hieronder treft u het artikel aan dat naar aanleiding hiervan in diverse media is verschenen. 
Lees meer ›

Update opening school

27 april 2020 - Beste ouders/verzorgers,

 

Het is alweer 6 weken geleden, dat het kabinet besloten heeft om de deuren van de scholen te sluiten om zo de verspreiding van het Coronavirus te beperken. Vervolgens heeft U, naast het thuiswerken en het huishouden, meteen de verantwoordelijkheid genomen om samen met de het “Onderwijs op afstand” vorm te geven. De kinderen hebben hard gewerkt en het werk op tijd ingeleverd, zodat het lesaanbod verder kon gaan. De Meetsessies zijn in een latere stadium ingezet, omdat wij ook nog zoekende waren hoe dit instrument in te zetten. Maar wij zijn trots op u en de kinderen, hoe braaf ze met Google Meet zijn omgegaan. “Het thuisonderwijs is zeker geslaagd. Wij blijven het ook zeggen:” Samen staan we sterk en kunnen we alle hobbels aan.” Dit is het zoveelste bewijs. Ook als de kinderen straks weer naar school gaan, rekenen wij op uw medewerking.

 

Mededelingen:

 

Start school:

De Premier heeft al aangekondigd dat de scholen op maandag 11 mei a.s. weer open zullen gaan, maar met strenge regels. Er wordt geadviseerd om maar met de helft van de kinderen te starten om verdere besmettingen tegen te gaan. Laten we voor elkaar bidden, dat deze onzekere tijd snel voorbij gaat en dat een ieder zonder angst en blij weer naar buiten kan gaan. Omdat er met kleine groepen gestart zal worden, is elke groep verdeeld in 2 kleine groepen. 1 groep met broertjes en zusjes en 1 groep zonder, zodat u maar 2 keer naar school hoeft te rijden/komen; ook om samenscholing bij de school te voorkomen. We ontvangen de kinderen op de lange dagen. Als een groep op maandag start, zal de 2e groep thuis werken. Op dinsdag zal dan de 2e groep naar school komen, dan blijft de 1e groep thuiswerken. En dat zal dan rouleren op de lange dagen. Samengevat: de kinderen van maandag komen weer op donderdag naar school en de kinderen van dinsdag komen op vrijdag weer naar school. De woensdagen zijn gereserveerd voor de kinderen die extra ondersteuning krijgen. De groepsleerkrachten zullen via schoolinfo alvast de groepsverdeling naar u toe sturen. Aan het einde van de meivakantie zult u ook de weektaak ontvangen met alle instructies, ook voor het thuiswerken. De schooltijden blijven gehandhaafd van 08.45-15.00 uur.

 

Veiligheid en ingangen van de school:

In het kader van de veiligheid verzoeken we alle ouders(1 persoon per gezin) om hun kinderen tot het hek van het schoolplein te brengen. De kinderen worden bij het hek ongevangen en naar hun klas gestuurd. De kinderen van de groepen 1,2 en 3 worden naar hun klas begeleid. Ook na schooltijd worden de kinderen buiten het hek aan u overgedragen. Dan hoeft u hierover geen zorgen te maken. Ook in de pauzes gaan de kinderen per groep buiten spelen. Er is hiervoor een rooster. Indien U vragen heeft van welke aard dan ook, dan kunt al uw vragen per mail of per app stellen aan de juffen of aan de directeur. Ze zullen zeker een mogelijkheid vinden om uw vraag te beantwoorden.

 

Kinderen behorende tot de risicogroepen:

De school past de adviezen en richtlijnen van het RIVM toe. Specifiek zijn er de volgende maatregelen van kracht:

• Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis. • Leerlingen met klachten worden zo mogelijk getest door de GGD met toestemming van ouder(s)/verzorger(s). • Leerlingen die behoren tot een risicogroep kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school). • Leerlingen van wie gezinsleden tot een risicogroep behoren, kunnen worden vrijgesteld van fysiek onderwijs (beslissing van ouder(s)/verzorger(s) in overleg met de school).

 

Busvervoer:

Ondanks dat er mogelijkheden zijn om het busvervoer in te zetten, wil ik u verzoeken, ook i.v.m. de veiligheid van de kinderen en de chauffeurs, uw kinderen tot eind mei 2020, zelf naar school te brengen en te halen. Vanaf 1 juni a.s. zal het busvervoer weer worden ingezet. Groepsactiviteiten zoals schoolreisjes, vieringen en excursies gaan voorlopig niet door volgens het protocol van het RIVM.

 

Hygiëne maatregelen:

Uiteraard hebben we maatregelen getroffen voor de veiligheid in de school. Zo zal er in iedere klas handzeep, papieren handdoeken en handgel aanwezig zijn. Ook in de Wc’s zijn toiletpapier, handzeep en papieren handdoeken aanwezig. De groepsleerkrachten zullen op toe zien dat deze regels worden nageleefd en dat de kinderen hierin ook hun verantwoordelijkheid nemen, eigenaarschap tonen en elkaar helpen. Het is ook verstandig als de kinderen hun eigen handgel meenemen.

 

Meivakantie:

Vanaf maandag 27 april a.s. begint de meivakantie: alle kinderen en ook u hebben hard gewerkt, daarom is het nu belangrijk om eerst lekker uit te rusten en te genieten van deze welverdiende vakantie. En natuurlijk mogen de kinderen blijven oefenen op Muiswerk of Junior Einstein. Dat hoeft ook niet alle dagen, alleen als ze zich vervelen. We pakken vanaf 11 mei a.s. de draad weer op. Centrale eindtoets: De Centrale Eindtoets voor de leerlingen van groep 8 is niet doorgegaan. De adviezen zijn al bekend en is uw kind al ingeschreven op het VO?

 

Rapportgesprekken:

Ook deze gesprekken zijn anders georganiseerd dan we normaal gewend waren. De juffen hebben deze keer alle rapporten digitaal gestuurd en ook de gesprekken telefonisch gevoerd. Wij hopen dat u tevreden bent met het rapport van uw kind en dat ook de gesprekken naar wens zijn verlopen. Na de vakantie zullen we alle achterstallige toetsen afnemen en vervolgens snel de interventies inzetten waar nodig is.

 

Koppelcode Mijnschoolinfo:

Als u geen mail van school ontvangt, wil zeggen dat u niet gekoppeld bent aan onze communicatiesysteem “”Mijn Schoolinfo””. Wilt u dit z.s.m. aan mij melden, dan stuur ik terstond een koppelcode voor u.

 

Ramadan:

Ramadan is reeds begonnen voor onze Moslim broeders en zusters. Dit jaar zal de beleving hiervan ook anders zijn vanwege deze situatie. Maar ondanks alles, zal de Iftaar na het vasten toch heerlijk smaken. Wij wensen vooral onze kinderen veel sterkte met het vasten en tegelijkertijd ook veel plezier samen. Ook hier geldt: “Samen sta je sterk.”

 

Met vriendelijke groeten,

 

Teamleden en directie van de Shri Ganeshaschool.

Lesgeven op afstand vanwege Covid-19

17 maart 2020 -  

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

De komende 3 weken zullen op school en thuis anders verlopen dan we gewend zijn. U heeft ondertussen van alle leerkrachten al een mail ontvangen, wat de kinderen thuis kunnen doen aan schoolwerk, dus onderwijs op afstand. Gelukkig hebben wij nu digitale tools om het onderwijs op afstand te kunnen monitoren, waardoor alle kinderen blijven leren in deze crisisperiode. 

De volgende afspraken zijn gemaakt: 

 

Op onze schoolportaal “Cool” (Klik hierop) kunnen de kinderen aan de volgende vakken blijven werken: 

 

 • Groepen 1/2:

Alle kinderen hebben een inlogcode voor COOL; hierin kunnen de kinderen werken met Muiswerk en Rekenen. Verder kunnen de kleuters ook spelletjes doen met een dobbelsteen voor de zowel de motoriek als de taal- en rekenontwikkeling. 

 

 • Groep 3:

Alle kinderen kunnen in Cool werken aan Rekenen, Veilig Leren Lezen, Zaakvakken, Muiswerk en Mijn Klas. Deze kinderen moeten vooral elke dag 2x 30 minuten blijven lezen met begeleiding. 

 

Voor alle kinderen  van de groepen 4 t/m 8: 

 

 • Alle lesprogramma’s zijn klaargezet. 
 • Alle ouders hebben via schoolinfo de weektaak van deze week ontvangen. 
 • Rekenen Pluspunt: de groepsleerkrachten hebben alle lessen voor deze week open gezet.  
 • Taal actief: werken volgens de weektaak. 
 • Nieuwsbegrip: vandaag komen de nieuwe lessen uit; ook hieraan kunnen ze blijven werken 
 • De zaakvakken staan ook open en kunnen de kinderen volgens de weektaak werken. 
 • Daarnaast hebben de kinderen van groep 8 ook oefenwerk meegekregen om voor de centrale toets te oefenen. 
 • Verder zijn alle remediërende programma’s klaargezet voor deze week: Mijn Klas, Muiswerk, Junior Einstein, Spelling.nl, Redactie.nl  e.d.  
 • Alle digitale lessen zijn zelfcorrigerend. Zo kunnen uw kinderen, u zelf en de juf zicht houden op de vorderingen  
 • De rapport-/ontwikkelgesprekken zullen op 20/21 april a.s. worden gehouden. 

Om het schoolritme aan te houden, adviseren wij u dit rooster te hanteren: 

 

09.00-10.00: Rekenen 

10.00-10.30: Fruit pauze 

10.30-11.00: Spelling 

11.00-12.00: Begrijpend Lezen 

12.00-13.00: Lunch pauze 

13.00-14.00: Zaakvakken 

14.00-15.00: andere oefenwerk bv. Muiswerk, junior Einstein voor groep 7, klaswerk e.d. 

Dit rooster is een advies en zo blijven de kinderen in het schoolritme en blijven ze leren, zodat er geen grote achterstanden ontstaan. 

 

Wat de aanwezigheid van de leerkrachten betreft, is er afgesproken om vanaf volgende week, week 13 (23 t/m 27 maart a.s.) alleen op de maandagen en de vrijdagen op school aanwezig te zijn. Maar de juffen zullen gedurende alle dagen de kinderen/de gemaakte leerstof digitaal volgen en daar waar nodig is, contact opnemen. Kortom, er is genoeg te doen en  te leren voor de kinderen. 

Voor alle vragen omtrent de leerstof kunt u terecht bij de groepsleerkrachten. Zij zijn dagelijks zowel via mail, app  als telefonisch bereikbaar tot 16.30 uur. 

We kijken deze week aan, hoe dit systeem gaat werken. Als we met dit systeem de onderwijsdoelen blijven behalen, dan gaan we deze manier van werken volgende week continueren. En als het anders uitpakt, dan we hadden verwacht, dan zullen we afspreken om toch de boeken en de schriften op te halen. 

Maar dan hebben we weer contact met elkaar. Wij zullen u wekelijks een update sturen met de laatste ontwikkelingen en wanneer de kinderen weer op school worden verwacht.

Met vriendelijke groet, 

 

Shakoentela Soedamah en Team Shri Ganesha School

Update n.a.v. het coronavirus en de maatregelen die wij als school in acht nemen

16 maart 2020 - 

Update vanuit het kabinet:

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf 16 maart 2020 te sluiten tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot en met 6 april geen les meer krijgt.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. De eerder aangekondigde maatregelen voor hogescholen en universiteiten blijven van kracht tot en met 6 april.

Waarom gaan de scholen nu wel dicht?

Afgelopen dagen is duidelijk geworden dat steeds meer scholen er niet in slagen om hun school open te houden. Dit komt omdat onderwijspersoneel en kinderen preventief thuis of ziek zijn, en ze te maken hebben met leraren en ouders die zich zorgen maken. Volgens het kabinet vraagt dat nu om duidelijke keuzes.

Daarom is er in overleg met de onderwijssector en de kinderopvang besloten om de scholen te sluiten van 16 maart 2020 tot en met 6 april 2020. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Met uitzondering van de kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepsgroepen werkzaam zijn. Voor die kinderen is er opvang op school en het kinderdagverblijf, zodat ouders kunnen blijven werken.

De scholen zijn dus 3 weken dicht. Wat gaat er in deze 3 weken gebeuren?

Docenten en onderwijspersoneel dat niet ziek is, kunnen gewoon naar school. Zij zijn nodig voor de opvang van kinderen van de ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. En ook om het onderwijs op afstand te organiseren voor kinderen die thuis zitten.

 

Beste ouders en/of verzorgers,


Zoals wij u vrijdagmiddag 13 maart jl hebben gemeld, houden wij het nieuws
omtrent het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend in de gaten, alsook de situatie
op school. Er is tot nu toe gelukkig geen besmetting op school.


School sluiten


U heeft de persconferentie op de televisie kunnen volgen, waarin het
kabinet in de Ministerraad heeft besloten om de scholen per direct te
sluiten tot 6 april 2020 a.s. om verdere besmettingen te voorkomen.
Wat betekent dit voor de voortgang van het leerproces van onze leerlingen
Om een eventuele terugslag te kunnen ondervangen, zullen wij als school de
volgende stappen nemen om het leerproces voort te zetten:


- Het klaarzetten van de digitale ondersteuning en programma’s in
Cloudwise (COOL), zodat alle leerlingen vanuit huis aan het werk kunnen.
Ze kennen hun eigen code om in te loggen in Cool. Denk aan: Mijn klas,
Muiswerk, alle zaakvakken e.d.


- In week 14 (30/31maart a.s.) staan de 2e
rapport-/ontwikkelgesprekken
gepland. De groepsleerkrachten zullen telefonisch contact met u opnemen
omtrent deze geplande ontwikkelgesprekken.


- Wij hebben nog geen oplossing voor opvang voor ouders met Vitale
beroepen.


- Blijft u de hygiëne maatregelen handhaven, zodat deze virus geen kans
meer heeft om verder te verspreiden. En houdt u ook de media bij.


- Ik zal tussendoor een update sturen met de laatste ontwikkelingen en
wanneer de kinderen weer op school worden verwacht.


Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met mij of de
leerkracht van uw kind.


Met vriendelijke groet,

 

Shakoentela Soedamah en Team Shri Ganesha School

Update preventie coronavirus

13 maart 2020 - Ook wij op school volgen de stappen hieronder, ter preventie van de verspreiding van het coronavirus.

Uw kind kan gewoon naar school komen als er geen gezondheidsklachten zijn. Bij milde klachten adviseert het RIVM om uw kind ziek te melden. Neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kunnen symptomen zijn. Als uw kind 24 uur klachtvrij is, kan hij of zij weer naar school. Als de klachten verergeren, wordt geadviseerd de huisarts te bellen. Wij vragen u zelf te beoordelen of het verstandig is om uw kind naar school te laten gaan. 

 

 

U kunt ook de veelgestelde vragen op de website van het RIVM raadplegen voor meer info. De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld voor vragen over corona. Bel naar 0800 - 1351 (bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur).

Shri Ganesha School in Almere krijgt 7,6 in scholenonderzoek!!

Shri Ganesha School in Almere krijgt 7,6 in scholenonderzoek!!

11 maart 2020 - Basisschool Shri Ganesha in Almere scoort een 7,6 in het jaarlijkse scholenonderzoek van RTL Nieuws. Daarin zijn de resultaten van basisscholen op de eindtoets op een zo eerlijk mogelijke manier met elkaar vergeleken. (Klik op onderstaand link voor meer informatie over het RTL onderzoek)
Lees meer ›

Holi song by Jyotika Bholasing; leerling Shri Saraswatieschool

01 maart 2020 - 
Playing for Success ALMERE!

Playing for Success ALMERE!

28 november 2019 - Playing for Success neemt leerlingen mee naar een uitdagende en inspirerende plek buiten school, waar ze zoveel mogelijk positieve leerervaringen opdoen: De leeromgeving van Almere City FC, Stad & Natuur op stadslandgoed de Kemphaan, het Klokhuis en KunstlinieAlmereFlevoland. Hier werken de leerlingen samen met andere leerlingen aan opdrachten op het gebied van taal, rekenen en computervaardigheden. Zo berekenen leerlingen de capaciteit van het stadion, gaan ze aan de hand van een recept koken op een open vuur en zijn ze echte artiesten in hun eigen vlog in het theater. Want als kinderen ontdekken dat ze wél kunnen leren en, dat leren zinvol en betekenisvol is, dan krijgen ze er zin in en ontdekken dat leren ook nog leuk is.

 

De eerste ronde van Playing for Success is in volle gang. Jullie kunnen je nu al aanmelden voor de volgende ronde.
Science zal in ronde 2 plaatsvinden in de schaapskooi (Vroege Vogelbos)!
 
Beschikbare plekken:
 
Almere City FC (donderdag 15.30 - 17.30): 15 plekken beschikbaar
KAF                  (woensdag 14.00 - 16.00) :   6 plekken beschikbaar
Kemphaan        (maandag 15.30 - 17.30)  :  12 plekken beschikbaar
Science             (woensdag 14.00 - 16.00):  12 plekken beschikbaar
 
Aanmelden kan door het ingevulde formulier (zie bijlage) naar mij te sturen.
 
Levy Mensink
Centrummanager Playing for Success Almere
l.mensink@playingforsuccess.nl
06 - 10 38 80 83
 
Lesweken periode 2:
 
Periode 2 2019-2020  
13-jan Les 1  
20-jan Les 2  
27-jan Les 3  
03-feb Les 4  
10-feb Les 5  
17-feb vakantie  
24-feb Les 6  
02-mrt Les 7  
09-mrt Les 8  
16-mrt Les 9  
23-mrt Les 10  

 

 


Download:
Aanmeldformulier Playing for Success ›

De Foodtruck op Shri Ganesha

18 november 2019 - De Foodtruck kwam gezonde traktatie promoten op het schoolplein om alle ouders te bereiken. Het was een succes!

 

Herfstvakantie activiteiten Kidsproof Almere 

29 september 2019 - Herfstvakantie activiteiten Kidsproof Flevoland 

 

Beste ouders,

 

Het is herfstvakantie! Nog even lekker naar buiten, boswandelingen maken en afsluiten met warme chocolademelk, het liefst met een dekentje bij een vuurkorf. De website van Kidsproof Flevoland staat weer bomvol met leuke uitjes voor het hele gezin en op de Uit-Agenda vind je alle activiteiten die komende week plaatsvinden in onze regio. 

Wat doen jullie deze herfstvakantie?
In de herfstvakantie er nog even lekker erop uit? Mooie boswandelingen maken en afsluiten met warme chocolademelk? De website van Kidsproof Flevoland staat weer bomvol met leuke uitjes voor het hele gezin en op de Uit-Agenda vind je alle activiteiten die komende week plaatsen vinden in onze regio. Kijk dus snel op www.Kidsproof.nl/Flevoland


Dankjewel!

Met vriendelijke groet,

 

Kidsproof Flevoland

Navratri

Navratri

29 september 2019 - Nawratan: zondag 29 september t/m dinsdag 8 oktober 2019

 

Nawratri is een belangrijke tijd van zuivering, bezinning en spirituele reiniging. Negen dagen lang besteden de Hindoes alle aandacht aan Durga Mata die de mensheid liefde en bescherming geeft. Tijdens deze periode vasten en bidden de Hindoes.

 

Navratri is een negen nachten durende devotionele dienst die gewijd wordt aan de verering van Durga Mata (Nav ratri betekent letterlijk 9 nachten). Durga Mata is net als Sati Mata en Parvati Mata een manifestatie van het goddelijke, Adi Shakti de vrouw van Shiv Ji.

Andere namen voor deze vorm van goddelijke energie zijn Devi en Mata. God wordt in het Hindoeisme voorgesteld als een combinatie van twee aspecten:

Het transcedente aspect wordt voorgesteld als het mannelijk principe en het dynamisch aspect wordt voorgesteld als het vrouwelijk principe. De transcedente kant van God is statisch, de dynamische kant is bewegelijk en bestaat uit energie. Shakti is de uitvoerende kracht. De kracht die de schepping in beweging zet. Het transcedente is het zuiver bewustzijn.

Durga Mata wordt beschouwd als de “Godin van de oorlog”. Durga Mata heeft namelijk 9 dagen een intense strijd gevoerd met de onoverwinnelijke demon Mahishasura. Op de negende dag heeft zij de demon onthoofd waardoor er weer vrede heerste.
Navratri wordt twee keer in het jaar gevierd, de eerste periode valt in de maand maart/april en de tweede periode valt in de maand september/oktober. Deze data’s verschillen per jaar, omdat deze bepaald worden door de Maankalender.

Tijdens de negen nachten durende devotionele dienst, worden de negen manifestaties van Durga Mata vereerd.

Dag 1

Op de eerste dag wordt Durga Mata vereerd in de vorm van Shailputri. In de wereld waarin wij onszelf bevinden is materialisme en succes het middelpunt. Dit zorgt uiteindelijk ook voor faalangst en frustraties. Shailputri zorgt daarom ook voor een tevredenheidsgevoel.

Dag 2

De tweede dag is gewijd aan Devi Brahmacharini, hierdoor wordt de onwetendheid van devoot vernietigd en de spirituele wijsheid bevorderd. Met andere woorden, het innerlijke wordt gestabiliseerd.

Dag 3

Op de derde dag wordt Chandraghanta vereerd om tot zelfinzicht te komen; dit is een belangrijk onderdeel om het negatieve in jezelf te kunnen verbannen.

Dag 4

De vierde dag is gewijd aan Kushmanda; door middel van haar zegen is het mogelijk om spiritueel te kunnen groeien.

Dag 5

De vijfde dag staat in het teken van de verering van Skanda Mata. Zij vernietigt pijn en lijden bij de devoot. Het lijden wordt veroorzaakt door onze gehechtheid aan het aardste bestaan.

Dag 6

Op de zesde dag wordt Devi Katijajani vereerd, door haar zegen te ontvangen zal het huiselijk geluk in grote mate toenemen en het geluk tussen de devoot en zijn/haar naasten. Solidariteit en vrijgevigheid worden hierdoor sterk ontwikkeld.

Dag 7

De zevende dag is dag waarop Kali Mata wordt vereerd, Zij vernietigt het negatieve, waaronder demonen e.d. in de wereld en in het universum.

Dag 8

Op deze achtste dag wordt Devi Gauri vereerd, zij belichaamt de Veda’s en andere heilige geschriften. Door haar zegen te ontvangen wordt het mogelijk gemaakt de essenties uit de heilige geschriften toe te passen in ons leven. Hierdoor kan men het juiste doen.

Dag 9

Op de laatste dag van Navratri wordt Siddhidatri vereerd; op deze dag zal Adi Shakti haar devoten zegenen met een hogere wijsheid en bewustwording. De afgelopen dagen is Adi Shakti vereerd in verschillende manifestaties. Zodra we in het hogere bewustzijn komen transcendeert Zij tot haar transcendente vorm, het pure bewustzijn.

Tijdens Navratri vereerd men dus eigenlijk Adi Shakti, de bron van alle energie. Door Haar te vereren, bidden we dat Ze onze levens zuivert en ons gezondheid, vreugde, vrede en welzijn brengt.

De verering van de Devi’s gedurende de negen dagen bestaat uit het zingen van bhajans, lofliederen aan de Devi’s, het offeren van prasad, het chanten van mantra’s, mediteren en bidden voor persoonlijke wensen. Dit alles moet de geest van de toegewijde zuiveren en hem daarmee klaarmaken voor spirituele groei.

 

De Jeugdgezondheidszorg Almere organiseert dit najaar weer een opvoedcursus voor alle ouders ( gratis deelname)

De Jeugdgezondheidszorg Almere organiseert dit najaar weer een opvoedcursus voor alle ouders ( gratis deelname)

27 september 2019 - Geachte ouders,

 

De JGZ Almere ( voorheen GGD afdeling jeugdgezondheidszorg) organiseert dit najaar weer een opvoedcursus.  De cursus is bedoeld voor ouders die tegen opvoedproblemen of -onzekerheden aanlopen. De cursus is gratis (gesubsidieerd door de gemeente Almere).

 
Download:
Jeugdgezondheidszorg Opvoedcursus ›

Uitnodiging: Gandhi Fietsrally Gratis Entree

Uitnodiging: Gandhi Fietsrally Gratis Entree

26 september 2019 - Kom naar de Gandhi mars en Gandhi Fietsrally in Den Haag! 

 

Lieve vrienden,

 

Graag nodigen wij u uit voor de Gandhi Fietsrally in Den Haag. 

Een Fiets Rally om de boodschap van Gandhi filosofie van eenvoud en duurzaamheid te benadrukken. De Rally wordt gehouden op zondag 29 september, 11.30 uur tot 1.30 uur. Het begint bij de Ambassade van India, Buitenrustweg 2, 2517 KD en gaat door het Vredespaleis, het Binnenhof, Scheveningen en keert terug naar de Ambassade van India.

U bent allen van harte welkom om hieraan deel te nemen. (www.gandhinonviolence.nl)

 

Vriendelijke groeten,

Ambassade van India,

Buitenrustweg 2

2517 KD Den Haag

 

Gandhi Cycle Rally in the Hague

A Cycling Rally to emphasise and highlight the message of Gandhian philosophy of simplicity and sustainability. The Rally will be held on the Sunday September 29, 11:30 hrs to 1:30 hrs. It will begin at the Embassy of India, Buitenrustweg 2, 2517 KD and pass through the Peace Palace, Binnenhof, Scheveningen and return to the Embassy of India. (www.gandhinonviolence.nl)
 
Best regards,
Embassy of India,
Buitenrustweg 2
2517 KD The Hague

Zes weken lang zomervakantie? Heeeeeerlijk! Wat gaan jullie doen?

19 juni 2019 - "Zes weken lang zomervakantie? Heeeeeerlijk! Wat gaan jullie doen? Laat je inspireren op de website van Kidsproof Flevoland. Deze website staat bomvol met leuke uitjes, kindvriendelijke restaurants, mooie speeltuinen, leuke kinderboerderijen, toffe zwembaden, heerlijke strandjes, interessante musea en nog veel meer!

We wensen jullie een hele fijne en zonnige zomervakantie! Mocht je je deze zomer vervelen, kijk dan gerust op onze website voor leuke tips en activiteiten. 

Met vriendelijke groet,
 
 

Susanne Frens 
Kidsproof Flevoland
Telefoon: 06 53515725
E-mail: flevoland@kidsproof.nl

www.kidsproof.nl | De leukste tips voor ouders en kids!
like ons op Facebook | volg ons op Twitter | volg ons op Instagram

Uitnodiging: International Yoga Dag te Amsterdam Gratis Entree

Uitnodiging: International Yoga Dag te Amsterdam Gratis Entree

04 juni 2019 - Kom naar de International Day of Yoga! 

 

Lieve vrienden,

Graag nodigen wij u uit voor de International Day of Yoga viering op de Dam op 16 juni 2019 van 12:00-19:00 uur. Een spannende dag vol wellness, veganistisch en veganistisch eten, muziek, dans en nog veel meer. Registreer u op: https://www.eventbrite.co.uk/e/international-day-of-yoga-tickets-61639126286

 

Vriendelijke groeten,

Ambassade van India,

Buitenrustweg 2

2517 KD Den Haag

 

Dear Friends,

We would like to invite you for the International Day of Yoga celebrations at Dam Square Amsterdam on June 16 from 12:00-19:00 hrs. An exciting day of wellness, veg & vegan food, music, dance and much more. Please register at: https://www.eventbrite.co.uk/e/international-day-of-yoga-tickets-61639126286

 

Best regards,
Embassy of India,
Buitenrustweg 2
2517 KD The Hague

Kom naar onze Open Dag op 24 mei a.s.

Kom naar onze Open Dag op 24 mei a.s.

09 mei 2019 - Kom naar de Open Dag van de Shri Ganesha School!
 
Gaat uw zoon of dochter binnenkort naar de basisschool? Zoekt u uitstekend onderwijs en naschoolse opvang onder één dak? Heeft u altijd al eens willen zien hoe het er op een basisschool aan toe gaat? Of bent u als grootouder nieuwsgierig naar de school van uw kleinkind?
 
Dan is onze Open Dag een goede mooie kans om kennis te maken met ons basisonderwijs. Kom de sfeer proeven op de Shri Ganesha Basisschool! Een school die open staat voor alle kinderen, ongeacht hun culturele of godsdienstige achtergrond.  
 
Op vrijdag 24 mei van 13.00 tot 18.00 bent u van harte welkom op onze school!  In alle klassen verzorgen wij met de kinderen een programma. Kom een kijkje nemen in de klas. De kinderen verheugen zich om u hun school te laten zien!
 
Onze Open Dag heeft een feestelijk karakter. Er is een Braderie en gezellige muziek met een goede DJ!
 
Als u op onze Open Dag verhinderd bent, maak dan een afspraak voor een persoonlijke rondleiding. Wij vertellen u graag over onze school.
 
U vindt de Shri Ganesha School op de Regentesseweg 1, 1312 AA in Almere.
 
info@shriganesha.nl  
036- 5232514 
06-34550615
Onderwijswethouder Marjan Haak bezoekt jarige Shri Ganeshaschool!

Onderwijswethouder Marjan Haak bezoekt jarige Shri Ganeshaschool!

09 mei 2019 - De Shri Ganesha basisschool in Almere bestaat 10 jaar! Reden voor wethouder Marjan Haak om op 8 mei jl. een felicitatiebezoek af te leggen.
Lees meer ›

Artikel Omroep Almere over 10 jaar Shri Ganesha School

26 januari 2019 - Klik hier om een artikel van Omroep Almere te bekijken over ons 10-jarige jubileum.

Artikel AD/HC over 30 jaar SHON

15 november 2018 - In het AD/HC is op woensdag 14 november een fraai artikel verschenen over 30 jaar SHON.
Klik hier om het te bekijken.

Uitnodiging Lights of Divali, zaterdag 3 november Zuiderstrandtheater Den Haag

26 oktober 2018 - Alle ouders en leerlingen zijn van harte uitgenodigd voor Lights of Divali, een bijzonder cultureel programma op zaterdag 3 november in het Zuiderstrandtheater in Den Haag. 

 
Lees meer ›

1 2