Groep 8

Welkom in groep 8,

 

Ik wens alle leerlingen een heel succesvol schooljaar toe en reken op een

constuctieve samenwerking met ouders.

Blijf deze klassensite volgen voor de laatste ontwikkelingen op school en in de groep.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Shanti

BERICHTEN

06 jun 2023 - Viering 150 jaar Hindoestaanse Immigratie op school

We kunnen terugkijken op een geweldige viering op school met geweldige optredens zoals:

- Gedichten 

- Dansjes

- Het uitbeelden op toepasselijke muziek

- De volksliederen zingen

- Een geweldige presentatie van groep 8 

 

De sfeer was geweldig en de kinderen hebben genoten. Daarna zijn de kinderen getrakteerd op 

lekker eten.

 

Hieronder staan enkele foto's van de viering:

 

 


01 jun 2023 - Hindoestaanse Immigratie

 

 Op 5 juni 2023 vieren wij 150 jaar Hindostaanse Immigratie.
Op 5 juni 1873 zeilde het eerste schip ‘Lalla Rookh’ (‘Roze Wang’) vanuit Brits-Indië (nu: India) naar Suriname. De Indiërs werden geronseld om te gaan werken in het zogenaamde beloofde land ‘Shri Rama’ (het land van de Hindoegod Rama) om daar een gouden toekomst tegemoet te gaan.

Maar dat viel erg tegen.

De Nederlanders namen hen over van de Britten en voerden ze mee op schepen naar Suriname om daar in feite maar één ding te doen: de vrijgelaten tot slaaf gemaakten te vervangen op de plantages.

Het werk was hetzelfde, de omstandigheden vergelijkbaar, het leven was zwaar.

Er zijn verhalen bekend van martelingen en vernederingen.

Wat anders was, is dat de Indiërs na hun ‘contractperiode’ een stukje land kregen waar ze op konden wonen en verbouwen.

Daarom werden deze ‘nieuwe slaven’ officieel ‘contractarbeiders’ genoemd.

Later brachten de Nederlanders Javanen uit Indonesië naar Suriname om te werken. 
  

 


26 mei 2023 - Uitslag Centrale Eindtoets

De uitslag van de Centrale Eindtoets is bekend. De kinderen hebben op hun niveau goed gescoord.

Alle leerlingen zijn inmiddels ingeschreven op een middelbare school. 

Foto:

Traktatie van de school

 

 

 


16 mei 2023 - Fietsexamen

Hoera alle leerlingen die meegedaan hebben aan het fietsexamen zijn geslaagd!!

Ik wens alle kinderen heel veel veilige fietskilometers toe.

Proficiat!!


09 mei 2023 - Groep 8
Na 8 jaar basisonderwijs maken wij de balans op:

 


20 apr 2023 - Dag 3 Eindtoets

De laatste dag............

Het waren spannende dagen, maar de kinderen hebben zich goed

staande weten te houden.

We wachten vol spanning de uitslag af....

 


19 apr 2023 - Dag 2 Eindtoets

De leerlingen zijn gelukkig nog steeds gemotiveerd aan het werk!


18 apr 2023 - Dag 1 Eindtoets

De kinderen zijn geconcentreerd aan het werk. De eerste dag zit erop!

 


13 apr 2023 - De Centrale Eindtoets 2023

De Centrale Eindtoets is in bovenstaande onderdelen ingedeeld en wordt afgenomen op 

18, 19 en 20 april a.s.

Langs deze weg wensen wij alle leerlingen heel veel succes toe met de toets.

SUCCES!!


04 apr 2023 - Girlsday

 Onze beleving van Girls Day 

 

We zijn opgehaald met een touringcar en zijn naar ROC Almere Buiten gereden.

Een cameraploeg van Omroep Flevoland is daar komen filmen. 

We kregen daar hele leuke gele t-shirtjes van Girls' Day.

Eerst kregen we een filmpje te zien over een mevrouw die ging vertellen hoe het is om als meisje in de technische richting te zitten. Met de bus  gingen we naar een bedrijf genaamd, HTM.

Dit bedrijf maakt vliegtuig- en auto onderdelen. We kregen daar een rondleiding van ongeveer een uur.

De mensen vertelden wat ze deden en lieten ons ook alles zien.

Na de rondleiding kregen we wat te eten en te drinken en toen was het al klaar. Daarna gingen we met de bus terug naar ROC Almere Buiten.

Daar kregen we ook nog een klein beetje uitleg over het tekort aan meisjes in het technische werk.

Na de uitleg mochten we een hartje maken van pijpen. We mochten  metalen de pijpen zelf buigen, boren en schroeven. Nadat iedereen een mooi hartje had gemaakt kregen we nog een beetje uitleg over technische dingen en daarna was het klaar en gingen we naar school.

De trip terug was super leuk en gezellig! 

Geschreven door alle meiden van groep 8

 


28 mrt 2023 - Nawratri maart 2023/ in relatie tot actief burgerschap
Van 22 maart t/m 30 maart vieren we Navaratri. Navaratri is een
negen nachten durende devotionele dienst die gewijd wordt aan de
verering van Durga Mata (Nav ratri betekent letterlijk 9 nachten). Durga
Mata is net als Sati Mata en Parvati Mata een manifestatie van het
goddelijke, Adi Shakti de vrouw van Shiv Ji.
Tijdens de negen nachten durende devotionele dienst, worden de
negen manifestaties van Durga Mata vereerd.

Dag 1
Op de eerste dag wordt Durga Mata vereerd in de vorm van Shailputri.
In de wereld waarin wij onszelf bevinden is materialisme en succes het
middelpunt. Dit zorgt uiteindelijk ook voor faalangst en frustraties.
Shailputri zorgt daarom ook voor een tevredenheidsgevoel.
Dag 2
De tweede dag is gewijd aan Devi Brahmacharini, hierdoor wordt de
onwetendheid van devoot vernietigd en de spirituele wijsheid
bevorderd. Met andere woorden, het innerlijke wordt gestabiliseerd.
Dag 3
Op de derde dag wordt Chandraghanta vereerd om tot zelfinzicht te
komen; dit is een belangrijk onderdeel om het negatieve in jezelf te
kunnen verbannen.
Dag 4
De vierde dag is gewijd aan Kushmanda; door middel van haar zegen is
het mogelijk om spiritueel te kunnen groeien.
Dag 5
De vijfde dag staat in het teken van de verering van Skanda Mata. Zij
vernietigt pijn en lijden bij de devoot. Het lijden wordt veroorzaakt door
onze gehechtheid aan het aardste bestaan. Onthechten staat centraal.
Dag 6
Op de zesde dag wordt Devi Katijajani vereerd, door haar zegen te
ontvangen zal het huiselijk geluk in grote mate toenemen en het geluk
tussen de devoot en zijn/haar naasten. Solidariteit en vrijgevigheid
worden hierdoor sterk ontwikkeld.
Dag 7
De zevende dag is dag waarop Kali Mata wordt vereerd, Zij vernietigt
het negatieve, waaronder demonen e.d. in de wereld en in het
universum.

Dag 8

Op de achtste dag wordt Devi Gauri vereerd, zij belichaamt de Veda's en andere heilige geschriften.

Door haar zegen te ontvangen, wordt het mogelijk gemaakt de essenties uit de heilige geschriften toe te passen in ons leven. Hiermee kan men het juiste doen.

Dag 9

Op de laatste dag van Nawratri wordt Siddhidatri vereerd. Op deze dag zal Adi Shakti haar devoten zegenen met een hogere wijsheid en bewustwording. De afgelopen dagen is Adi Shakti vereerd in verschillende manifestaties.

In relatie tot Burgerschap                
Met Nawratri eren we de kracht van de moeder. De Nawratri
nachten brengt ons dichterbij een zuiver en verlicht bewustzijn.
Onze identiteit geeft ons waarden en normen. De vele identiteiten die
onze samenleving kent maakt ons divers en vanuit het respect voor
diversiteit groeit solidariteit naar onze medemens.
Identiteit en solidariteit zijn als het ware bouwstenen van goed
burgerschap.

Als leerkrachten is het onze taak om leerlingen te
begeleiden tot kritische burgers die handelen vanuit hun identiteit en
solidariteit met respect voor diversiteit. Dit wordt gedaan met behulp van 

de Kanjertraining. De Kanjertraining gaat uit van: vertrouwen, veiligheid,

rust en wederzijds respect.

 


28 mrt 2023 - Nederland Schoon in relatie tot actief burgerschap

De leerlingen van de Shri Ganeshaschool zijn Supporters van Schoon. Check de diploma's!

Afgevaardigden van alle groepen hebben onder leiding van leerlingen van groep 8 

de omgeving van de school onder handen genomen en de strijd aangegaan tegen het zwerfafval.

Op de foto's is te zien hoeveel afval er is weggehaald in ongeveer een uur.

Geweldig gedaan leerlingen!

Blijf dat vooral geregeld doen. Succes met de strijd tegen het zwerfafval.

In relatie tot Actief Burgerschap

De school is een belangrijke oefenplaats om burgerschapsvaardigheden in de praktijk te brengen.

Op school leren leerlingen samen te leven en te werken, met spelregels om te gaan, hun eigen mening te vormen en die van anderen te respecteren. Ook ontdekken leerlingen er hun eigen positie in de samenleving en komen ze erachter hoe ze zelf een bijdrage kunnen leveren aan hun wijk, regio, land en de wereld. Met andere woorden: leerlingen ontwikkelen zich tot verantwoordelijke wereldburgers.

 

Met NL Schoon hebben de leerlingen een bijdrage geleverd aan de de wijk en doen een stap richting het zich ontwikkelen tot verantwoordelijke wereldburgers.


17 mrt 2023 - Pannenkoekendag 2023

Op de Pannenkoekendag van de SGS hebben wij veel genodigden mogen ontvangen.

Een visie van de school: respect hebben voor ouderen. 
Wij brengen onze leerlingen bij om respect te hebben voor ouderen. Met deze Pannenkoeken actie hebben de kinderen bovenstaande duidelijk kunnen maken.

 


14 mrt 2023 - Pannenkoekendag 2023 voorbereidingen

 


De leerlingenraad is druk bezig met de voorbereidingen voor de Pannenkoekendag.

 


08 mrt 2023 - Holiviering 2023

De holiviering op school was erg leuk. De optredens: toneel, zang en dans, van de kinderen waren geweldig.

Hier staan enkele foto's die een beeld geven van de dag.

 

 


18 feb 2023 - Een bijzondere gymles
Het vertrouwen hebben in elkaar...

Tot het gaatje gaan...

Je grenzen opzoeken....

Mooie les....


16 feb 2023 - Valentijnsdag

Fijne Valentijnsdag namens groep 8

 


26 jan 2023 - Basant Panchami

Boompalnting door juf Soenita en groep 2/3

Basant Panchami

Met dit feest luidt men de komst van de lente in.

Op de vijfde dag van de elfde maand van de van de hindoeïstische kalender wordt een begin gemaakt met het opbouwen van de holika.

Dit is een brandstapel die aan de vooravond van het naderende Holifeest wordt gestoken. 

Ook wordt er een boom geplant. Rondom deze plant stapelt men daarna iedere dag takken, bladeren, hout en ander brandbaar materiaal (maar geen afval of huisvuil).

De stapel stelt de demon Holika voor, die het kwaad in de wereld - met name in de mens - symboliseert.

 

Vasant' of 'Basant' betekent 'voorjaar'. 'Panchami' verwijst naar de vijfde dag in de hindoe kalender.

Tevens de geboortedag van de godin van de wijsheid: Shri Saraswati.

Saraswati is godin van de wijsheid en de schone kunsten (beschermster van kunstenaars en studenten).

 


19 jan 2023 - Foto

16 jan 2023 - Rooster M-toetsen
 

    Cito M toetsen  januari/ februari 2023

Datum 

Vak/ Onderdeel 

Tijd 


Maandag 23-01-2023


Rekenen deel 1


9.00-10.15 uur


Maandag  23-01-2023


Spelling woorden  deel 1


11.00-11.30 uur 


Dinsdag  24-01-2023


Begrijpend lezen deel 1


9.00-10.00 uur 


Dinsdag 24-01-2023


Spelling Werkwoorden deel 1


11.00-11.30 uur 


Woensdag 25-01-2023


Rekenen deel 2


9.00-10.15 uur 


Donderdag 26-01-2023


Woordenschat deel 1


9.00 -10.00 uur


Donderdag  26-01-2023


Spelling woorden deel 2


11.00-11.30 uur


Vrijdag 27-01-2023


Rekenen deel 3


9.00-10.15 uur


Maandag 30-01-2023


Begrijpend lezen deel 2


9.00-10.00 uur


Maandag 30-01-2023


Spelling werkwoorden deel 2


11.00-11.30 uur


Dinsdag 31-01-2023


Rekenen deel 4 (met rekenmachine)


9.00-10.15 uur 


Dinsdag 31-01-2023


Woordenschat deel 2


11.00-11.30 uur


Woensdag 01-02-2023


Begrijpend lezen deel 3


9.00-10.00 uur

 

In de middagen zullen de leestoetsen: AVI en DMT afgenomen worden


21 dec 2022 - Kerstdiner
Het kerstdiner was een groot succes, mede dankzij twee geweldige hulpouders. Lieve ouders, hartelijk dank voor jullie bijdrage aan het kerstdiner. Fijne feestdagen en een gelukkig 2023

20 dec 2022 - Kerststukjes

De leerlingen zijn de kerststukjes aan het maken. Het zijn beeldige creaties geworden. Dan is het morgen zover: het kerstdiner van 18.30-20.00 uur. 
Het wordt vast een gezellige avond met lekker eten.

 


05 dec 2022 - Sinterklaasviering op school

We kunnen terugkijken op een mooie en geslaagde sintviering op school. De kinderen hebben mooie surprises gemaakt, duidelijk dat er veel aandacht aan is besteed. De gedichten waren gepersonaliseerd met duidelijke kenmerken van de betreffende kinderen. Hier staan foto's van de dag.

 

 


02 dec 2022 - Pietengym

27 nov 2022 - Workshop stop motion

De leerlingen hebben vandaag een workshop stop motion gevolgd. Met veel enthousiasme hebben de kinderen deze workshop gevolgd. Stop-motionis een filmtechniek waarmee speciale effecten in films kunnen worden gecreëerd. De techniek is al bijna net zo oud als filmen zelf en was voor de komst van digitale animatie een van de primaire special-effects-technieken in de filmindustrie. 

Voor stop motion is een camera nodig die in staat is om opnames frame per frame te maken. Eerst wordt het voorwerp dat op film moet bewegen in een bepaalde houding neergezet en met de camera wordt hiervan een frame geschoten.

Vervolgens wordt de houding van de figuur een fractie veranderd en wordt er opnieuw één frame geschoten met dezelfde achtergrond. Dit wordt herhaaldelijk gedaan. Door vervolgens alle plaatjes achter elkaar (snel) af te spelen lijkt het alsof het voorwerp uit zichzelf beweegt. Dezelfde techniek past men ook toe bij tekenfilms.

Hieronder staan enkele foto's van de leerlingen:

 


20 nov 2022 - Gewichts- en inhoudsmaten
De leerlingen hebben mogen ervaren wat het gewicht en de inhoud is van bepaalde, alledaagse producten. Het is niet altijd even makkelijk om het gewicht en de inhoud te raden. Door het zelf te ervaren beklijft de

informatie beter.

Hierboven staan enkele foto's van de les

 


11 nov 2022 - Het Nationaal Schoolontbijt 2022
Op 11 november 2022 doen we mee met het Nationaal Schoolontbijt.

De kinderen ontbijten dan samen met elkaar en met hun leerkracht gezond en gezellig in de klas. Met dit feestelijk ontbijt willen we het belang van gezond ontbijten onder de aandacht brengen met als missie een gezond ontbijt, elke dag en voor ieder kind.

5 REDENEN WAAROM GEZOND ONTBIJTEN ZO BELANGRIJK IS:

1. Ontbijten geeft je energie

2. Ontbijten levert voedingsstoffen

3. Ontbijten helpt de stoelgang 

4. Ontbijten houdt je gezond

5. Ontbijten is lekker en gezellig


09 nov 2022 - Excursie naar de Kemphaan
Vandaag zijn de leerlingen op excursie geweest naar de Kemphaan. De excursie stond in het teken van stenen en fossielen, die zowel binnen als buiten plaatsvond.

Tijdens de excursie hebben de kinderen:

  • geleerd over het ontstaan van gesteenten en hebben geleerd een aantal gesteenten te herkennen
  • kennisgemaakt met hoe bepaalde stenen in Nederland terecht zijn gekomen
  • kennisgemaakt met het ontstaan van fossielen en geleerd een aantal fossielen te herkennen.

Dus een zeer educatieve en geslaagde dag.

Onderstaande foto's geven een impressie van de dag:

 


04 nov 2022 - Kanjer van de week

Onze kanjer van de week:

- Is taakgericht 

- Helpt anderen

- is een doorzetter

- Werkt goed door

 

Goed gedaan kanjer van harte gefeliciteerd!

 

 

 


31 okt 2022 - Halloween

28 okt 2022 - Voorbereidingen Halloween

De leerlingenraad is druk in de weer met de voorbereidingen voor Halloween a.s. maandag.

Pompoenen uithollen....


24 okt 2022 - Subh Diwali

Subh Diwali namens groep 8

 


13 okt 2022 - Voorleeswedstrijd in de groep

Groep 8 heeft een winnaar van de voorleeswedstrijd.

Alle deelnemende leerlingen hebben mooi gelezen. Een keuze maken was daarom moeilijk.

Onze winnaar gaat groep 8 morgen vertegenwoordigen in de grote finale van de SGS.


04 okt 2022 - Workshop Mahatma Gandhi

De Gandhi centre, in samenwerking met de Indiase Ambassade, organiseert jaarlijks in het kader van de geboortedag van Mahatma Gandhi een workshop voor onze leerlingen. De kinderen zijn in de workshop meegenomen in het leven van Mahatma Gandhi. Zijn idealen, als de geweldloosheid, non- violence, die hij propageerde om zijn doelen te bereiken.
De boodschap van de workshop is dan ook een vreedzaam leven leiden zonder zowel verbaal als fysiek geweld.

Alle leerlingen hebben een medaille gekregen omdat ze allemaal Kanjers zijn. 
De kinderen hebben heel goed meegedaan en hebben ook hun Engels kunnen ophalen, want de workshop was in het Engels. 


28 sep 2022 - Nawratri 2022

Nawratri

Sharad Navratri. Navratri (tweede periode). 

 Dit jaar vieren hindoes Nawratri van 26 september t/m 4 oktober.

Op school hebben wij maandag gezamenlijk deze bijzondere periode geopend in de middenruimte. Juf pritie heeft informatie gegeven over, waarom hindoes Nawratri vieren.

Na Pitra Paksj begint de tweede Navratri: negen dagen durende festiviteiten, die afgesloten worden met Dussehra (Vijaya Dashami).


Navratri (ook: Navaratri of Navaratra) is een feest van dans en aanbidding. Het woord 'Navratri' is samengesteld uit twee woorden: 'nava' (negen) en 'ratri' (nachten).

Letterlijk betekent Navratri '9 nachten'. Op een van deze 9 dagen houdt de gelovige hindoe, vaak in huiselijke kring een offerdienst, pooja waarbij de negen gedaantes (verschijningsvormen) van de vrouw van Shiva worden vereerd.

Deze zijn: Sailaputri, Brahmacharini, Chandraghanta, Kusmanda, Skan damata, Katyayani, Kalaratri, Mahagauri en Sidhidatri.

Na de offerdienst, pooja wordt in sommige gezinnen de Durga-chalisa (lofzang ter ere van Durgamata) voorgelezen en de geofferde zoetingheid, persad, uitgedeeld (soharie en lapsie, een in olie of ghee gebakken pannenkoek en een soort pudding).

Het uitdelen van rijstebrij (mitha bhaat) mag natuurlijk ook.

 

 


28 sep 2022 - Workshop Voorlezen

Afgelopen week hebben de leerlingen een workshop gehad van onze leesconsulent over 'Voorlezen'.

De kinderen hebben geboeid geluisterd en actief meegedaan.

14 oktober a.s. vindt bij ons op school de afsluiting van de Kinderboekenweek plaats.

De afsluiting is de voorleeswedstrijd. De tips die de kinderen hebben gekregen tijdens de workshop, kunnen ze mooi gebruiken bij de voorbereiding op de leeswedstrijd.

De winnaar van de school zou mee kunnen doen met voorleeswedstrijd van Almere. 


20 sep 2022 - De Kanjertraining
Vertrouwensoefening bij de Kanjertraining

Op school streven wij naar een veilig leerklimaat. Daarom investeren we in een goede vertrouwensband, prettig klimaat en heldere regels over hoe we met elkaar omgaan.

Dit doen we middels de Kanjertraining.


09 sep 2022 - Welkom in groep 8
Beste ouders en leerlingen,

 

 

Welkom in groep 8,

 

Ik wens alle leerlingen een heel succesvol schooljaar toe en reken op een

constuctieve samenwerking met ouders.

Blijf deze klassensite volgen voor de laatste ontwikkelingen op school en in de groep.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Juf Shanti

 


09 sep 2022 - Excursie Floriade Expo 2022

Geweldige dag gehad, te land, te lucht en te water op Floriade, de mooiste en grootste wereldtuinbouwtentoonstelling van Nederland

 

 


05 sep 2022 - Op een warme dag