Schoolgids

Wij hopen dat de nieuwe kinderen en hun ouders zich snel bij ons thuis zullen voelen en dat het schooljaar voor iedereen succesvol en prettig mag verlopen.

 

Wij zijn jullie dankbaar voor het grote vertrouwen dat jullie in onze school en onze werkwijze hebben, getuige het grote aantal kinderen dat aan onze zorg is toevertrouwd. Hierbij willen wij alle ouders danken voor de prettige samenwerking in het afgelopen schooljaar en wij rekenen dit nieuwe schooljaar weer op uw medewerking. Elders in deze schoolgids kunt u nalezen op welke wijze u hieraan kunt bijdragen.

Met deze schoolgids informeren wij jullie over zaken die met onze school te maken hebben.

 

Klik hier om de schoolgids 2023-2024 te bekijken.