Visie

De speerpunten in ons schoolbeleid zijn zelfstandig werken, klassenmanagement en handelingsgericht werken. Onze school probeert de leerlingen te stimuleren om goed te presteren. Maar we leren hen ook dat andere zaken in het leven ook belangrijk zijn. Dit doen we aan de hand van hindoeïstische normen en waarden zoals geweldloosheid, verdraagzaamheid, respect voor ouderen, vegetarisme, dienstbaarheid enz.
Multiculturele samenleving
Onze kinderen groeien op in een multiculturele samenleving. We proberen de kinderen bewust en weerbaar te maken, zodat ze zich hierin kunnen redden en ontplooien. Hun weerbaarheid wordt verhoogd door hen bewust te maken van hun culturele achtergrond, hun identiteit en rol in deze samenleving. Alle leerlingen kunnen zich op onze basisschool dan ook op een eigen wijze ontplooien. Ontdekkend leren, strategisch leren en coöperatief leren, plannen en zelfstandig werken zijn hierbij van belang.

Klassikaal en individueel
Een kind is onderdeel van een gemeenschap. Bij ons op school is dat de groep. We leren elk kind om zich als onderdeel van deze groep te gedragen. Wij geven onze leerlingen daarom klassikaal les in leeftijdjaargroepen. Tegelijkertijd proberen wij de individuele ontwikkeling van elk kind zoveel mogelijk te stimuleren door veel individuele aandacht en begeleiding.

Iedereen is welkom
Alle leerlingen zijn welkom op onze basisschool. Ondanks dat de meeste van onze leerlingen en leerkrachten van hindoestaanse afkomst zijn, staan wij open voor iedereen. Ongeacht de levensbeschouwelijke of culturele achtergrond. Wel vragen wij aan leerlingen en ouders, die geen hindoe zijn, om onze houding te respecteren.