Welkom bij de Shri Ganesha School

In verband met de coronacrisis is onze school tot nader order gesloten. Wij houden ouders op de hoogte via Mijn Schoolinfo en de (groeps)website. Kinderen hebben fysiek en digitaal lesmateriaal ontvangen. Mocht u daar vragen over hebben, neemt u dan contact op met de groepsleerkracht van uw zoon of dochter. Als u andere vragen heeft, dan kunt u deze aan de directie stellen. Heel veel sterkte de komende tijd! 

 

De Shri Ganesha school in Almere is een bijzondere basisschool. We zijn trots op onze hindoeïstische levenshouding. Daarom leert uw kind bij ons op school op een leerzame, speelse manier ook de basisbeginselen van het hindoeïsme. Dit doen we aan de hand van eigen, leuk lesmateriaal. De Shri Ganesha school maakt met 4 andere basisscholen deel uit van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON).

 

Bezoek ook onze nieuwe promotie-website www.deleuksteschool.nl met leuke filmpjes en extra informatie.


Onze basisschool staat voor compleet en kwalitatief hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de beste ontwikkeling van uw kind. De Shri Ganesha basisschool biedt uw kind een prettig schoolklimaat, waarbij rust, respect, vredelievendheid en veiligheid centraal staan. Kinderen voelen zich bij ons op school dan ook snel thuis. (RTL Scholentest)


We vinden een goede relatie met de ouders van onze leerlingen heel belangrijk. Samen leggen we tenslotte de basis voor de ontwikkeling van uw kind. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op!

 

  

 • Kwaliteit
  Een hoge kwaliteit van lesgeven door continue vernieuwing en digitaal onderwijs staan bij ons centraal.
  Lees verder ›
 • Visie
  De speerpunten in ons schoolbeleid zijn zelfstandig werken, klassenmanagement en handelingsgericht werken.
  Lees verder ›
 • Extra vorming
  Naast de gewone vakken geven we in alle groepen extra aandacht aan het vak Dharma. Op een leuke manier laten we de leerlingen kennismaken met de basis van het hindoeïsme.

Nieuws

Lesgeven op afstand vanwege Covid-19
17 mrt 2020 -  

Beste ouders en/of verzorgers, 

 

De komende 3 weken zullen op school en thuis anders verlopen dan we gewend zijn. U heeft ondertussen van alle leerkrachten al een mail ontvangen, wat de kinderen thuis kunnen doen aan schoolwerk, dus onderwijs op afstand. Gelukkig hebben wij nu digitale tools om het onderwijs op afstand te kunnen monitoren, waardoor alle kinderen blijven leren in deze crisisperiode. 

De volgende afspraken zijn gemaakt: 

 

Op onze schoolportaal “Cool” (Klik hierop) kunnen de kinderen aan de volgende vakken blijven werken: 

 

 • Groepen 1/2:

Alle kinderen hebben een inlogcode voor COOL; hierin kunnen de kinderen werken met Muiswerk en Rekenen. Verder kunnen de kleuters ook spelletjes doen met een dobbelsteen voor de zowel de motoriek als de taal- en rekenontwikkeling. 

 

 • Groep 3:

Alle kinderen kunnen in Cool werken aan Rekenen, Veilig Leren Lezen, Zaakvakken, Muiswerk en Mijn Klas. Deze kinderen moeten vooral elke dag 2x 30 minuten blijven lezen met begeleiding. 

 

Voor alle kinderen  van de groepen 4 t/m 8: 

 

 • Alle lesprogramma’s zijn klaargezet. 
 • Alle ouders hebben via schoolinfo de weektaak van deze week ontvangen. 
 • Rekenen Pluspunt: de groepsleerkrachten hebben alle lessen voor deze week open gezet.  
 • Taal actief: werken volgens de weektaak. 
 • Nieuwsbegrip: vandaag komen de nieuwe lessen uit; ook hieraan kunnen ze blijven werken 
 • De zaakvakken staan ook open en kunnen de kinderen volgens de weektaak werken. 
 • Daarnaast hebben de kinderen van groep 8 ook oefenwerk meegekregen om voor de centrale toets te oefenen. 
 • Verder zijn alle remediërende programma’s klaargezet voor deze week: Mijn Klas, Muiswerk, Junior Einstein, Spelling.nl, Redactie.nl  e.d.  
 • Alle digitale lessen zijn zelfcorrigerend. Zo kunnen uw kinderen, u zelf en de juf zicht houden op de vorderingen  
 • De rapport-/ontwikkelgesprekken zullen op 20/21 april a.s. worden gehouden. 

Om het schoolritme aan te houden, adviseren wij u dit rooster te hanteren: 

 

09.00-10.00: Rekenen 

10.00-10.30: Fruit pauze 

10.30-11.00: Spelling 

11.00-12.00: Begrijpend Lezen 

12.00-13.00: Lunch pauze 

13.00-14.00: Zaakvakken 

14.00-15.00: andere oefenwerk bv. Muiswerk, junior Einstein voor groep 7, klaswerk e.d. 

Dit rooster is een advies en zo blijven de kinderen in het schoolritme en blijven ze leren, zodat er geen grote achterstanden ontstaan. 

 

Wat de aanwezigheid van de leerkrachten betreft, is er afgesproken om vanaf volgende week, week 13 (23 t/m 27 maart a.s.) alleen op de maandagen en de vrijdagen op school aanwezig te zijn. Maar de juffen zullen gedurende alle dagen de kinderen/de gemaakte leerstof digitaal volgen en daar waar nodig is, contact opnemen. Kortom, er is genoeg te doen en  te leren voor de kinderen. 

Voor alle vragen omtrent de leerstof kunt u terecht bij de groepsleerkrachten. Zij zijn dagelijks zowel via mail, app  als telefonisch bereikbaar tot 16.30 uur. 

We kijken deze week aan, hoe dit systeem gaat werken. Als we met dit systeem de onderwijsdoelen blijven behalen, dan gaan we deze manier van werken volgende week continueren. En als het anders uitpakt, dan we hadden verwacht, dan zullen we afspreken om toch de boeken en de schriften op te halen. 

Maar dan hebben we weer contact met elkaar. Wij zullen u wekelijks een update sturen met de laatste ontwikkelingen en wanneer de kinderen weer op school worden verwacht.

Met vriendelijke groet, 

 

Shakoentela Soedamah en Team Shri Ganesha School


Update n.a.v. het coronavirus en de maatregelen die wij als school in acht nemen
16 mrt 2020 -

Update vanuit het kabinet:

Het kabinet heeft besloten om scholen en kinderdagverblijven vanaf 16 maart 2020 te sluiten tot en met 6 april 2020. Dit betekent dat het grootste deel van de leerlingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs tot en met 6 april geen les meer krijgt.

Voor kinderen van ouders in cruciale beroepsgroepen, zoals de zorg, onderwijs, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. De eerder aangekondigde maatregelen voor hogescholen en universiteiten blijven van kracht tot en met 6 april.

Waarom gaan de scholen nu wel dicht?

Afgelopen dagen is duidelijk geworden dat steeds meer scholen er niet in slagen om hun school open te houden. Dit komt omdat onderwijspersoneel en kinderen preventief thuis of ziek zijn, en ze te maken hebben met leraren en ouders die zich zorgen maken. Volgens het kabinet vraagt dat nu om duidelijke keuzes.

Daarom is er in overleg met de onderwijssector en de kinderopvang besloten om de scholen te sluiten van 16 maart 2020 tot en met 6 april 2020. Het gaat om het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. Met uitzondering van de kinderen waarvan de ouders in cruciale beroepsgroepen werkzaam zijn. Voor die kinderen is er opvang op school en het kinderdagverblijf, zodat ouders kunnen blijven werken.

De scholen zijn dus 3 weken dicht. Wat gaat er in deze 3 weken gebeuren?

Docenten en onderwijspersoneel dat niet ziek is, kunnen gewoon naar school. Zij zijn nodig voor de opvang van kinderen van de ouders die werken in cruciale beroepsgroepen. En ook om het onderwijs op afstand te organiseren voor kinderen die thuis zitten.

 

Beste ouders en/of verzorgers,


Zoals wij u vrijdagmiddag 13 maart jl hebben gemeld, houden wij het nieuws
omtrent het Coronavirus (COVID-19) nauwlettend in de gaten, alsook de situatie
op school. Er is tot nu toe gelukkig geen besmetting op school.


School sluiten


U heeft de persconferentie op de televisie kunnen volgen, waarin het
kabinet in de Ministerraad heeft besloten om de scholen per direct te
sluiten tot 6 april 2020 a.s. om verdere besmettingen te voorkomen.
Wat betekent dit voor de voortgang van het leerproces van onze leerlingen
Om een eventuele terugslag te kunnen ondervangen, zullen wij als school de
volgende stappen nemen om het leerproces voort te zetten:


- Het klaarzetten van de digitale ondersteuning en programma’s in
Cloudwise (COOL), zodat alle leerlingen vanuit huis aan het werk kunnen.
Ze kennen hun eigen code om in te loggen in Cool. Denk aan: Mijn klas,
Muiswerk, alle zaakvakken e.d.


- In week 14 (30/31maart a.s.) staan de 2e
rapport-/ontwikkelgesprekken
gepland. De groepsleerkrachten zullen telefonisch contact met u opnemen
omtrent deze geplande ontwikkelgesprekken.


- Wij hebben nog geen oplossing voor opvang voor ouders met Vitale
beroepen.


- Blijft u de hygiëne maatregelen handhaven, zodat deze virus geen kans
meer heeft om verder te verspreiden. En houdt u ook de media bij.


- Ik zal tussendoor een update sturen met de laatste ontwikkelingen en
wanneer de kinderen weer op school worden verwacht.


Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u uiteraard contact opnemen met mij of de
leerkracht van uw kind.


Met vriendelijke groet,

 

Shakoentela Soedamah en Team Shri Ganesha School


Update preventie coronavirus
13 mrt 2020 - Ook wij op school volgen de stappen hieronder, ter preventie van de verspreiding van het coronavirus.

Uw kind kan gewoon naar school komen als er geen gezondheidsklachten zijn. Bij milde klachten adviseert het RIVM om uw kind ziek te melden. Neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts kunnen symptomen zijn. Als uw kind 24 uur klachtvrij is, kan hij of zij weer naar school. Als de klachten verergeren, wordt geadviseerd de huisarts te bellen. Wij vragen u zelf te beoordelen of het verstandig is om uw kind naar school te laten gaan. 

 

 

U kunt ook de veelgestelde vragen op de website van het RIVM raadplegen voor meer info. De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer ingesteld voor vragen over corona. Bel naar 0800 - 1351 (bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur).