1

Welkom bij de Shri Ganesha School

De Shri Ganesha school in Almere is een bijzondere basisschool. We zijn trots op onze hindoeïstische levenshouding. Daarom leert uw kind bij ons op school op een leerzame, speelse manier ook de basisbeginselen van het hindoeïsme. Dit doen we aan de hand van eigen, leuk lesmateriaal. De Shri Ganesha school maakt met 4 andere basisscholen deel uit van de Stichting Hindoe Onderwijs Nederland (SHON).


Onze basisschool staat voor hoogwaardig onderwijs met veel aandacht voor de beste ontwikkeling van uw kind. De Shri Ganesha basisschool biedt uw kind een prettig schoolklimaat, waarbij rust, respect, vredelievendheid en veiligheid centraal staan. Kinderen voelen zich bij ons op school dan ook snel thuis. 


We vinden een goede relatie met de ouders van onze leerlingen heel belangrijk. Samen leggen we tenslotte de basis voor de ontwikkeling van uw kind. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neemt u dan gerust contact met ons op!

 

   

  • Kwaliteit
    Een hoge kwaliteit van lesgeven door continue vernieuwing en digitaal onderwijs staan bij ons centraal. Lees verder ›
  • Visie
    De speerpunten in ons schoolbeleid zijn zelfstandig werken, klassenmanagement en handelingsgericht werken. Lees verder ›
  • Extra vorming
    Naast de gewone vakken geven we in alle groepen extra aandacht aan het vak Dharma. Op een leuke manier laten we de leerlingen kennismaken met de basis van het hindoeïsme.

Nieuws

Preview foto
Bomerbot gaat naar alle SHON-scholen
07 sep 2017 - “Vanaf dit schooljaar (2017-2018) beginnen alle SHON-scholen in de bovenbouw met Bomberbot, een lesreeks programmeren met een spel waarbij onze leerlingen door het bepalen van allerlei routes opdrachten gaan uitvoeren. Ondertussen ontwikkelen ze vaardigheden zoals codetaal en logisch denken. Op Shri Vishnu School en Shri Laksmi school zijn al workshops gedraaid om te kijken hoe het gaat.” Dit zegt Frank Bukkems, bovenschoolse ICT-coördinator en verantwoordelijk voor het uitzetten van de lesreeks op de verschillende scholen.

 

 

Door Stuart Kensenhuis

 

Den Haag – Frank vertelt waarom Bomberbot wordt geïntroduceerd. “In alle apparaten zit voor een deel programmeertechniek en die vaardigheid is net als lezen en schrijven iets dat je in je bagage mee moet krijgen”, zegt hij. “Het past binnen de ‘twenty first century skills’ waarmee we onze kinderen willen voorbereiden op de toekomst. Daarnaast komen andere vaardigheden zoals toegepast rekenen en samenwerken om de hoek kijken. Bovendien hebben we met Bomberbot iets in huis waarmee de leerkrachten zelf goed de lessen kunnen verzorgen en geen programmeerexperts hoeven te zijn.” Marijke Mangal, docent aan de Shri Vishnu School in Den Haag, is het hier helemaal mee eens. “Het mooie is dat de kinderen ook vanuit huis kunnen werken en dat ik hun voortgang op de computer kan volgen”, zegt ze. “Voor elke opdracht die ze goed doen krijgen ze drie sterren. Als ik dat op mijn scherm zie dan weet ik dat hun missie is volbracht.” Marijke geeft een indruk over het enthousiasme van de kinderen voor Bomberbot. “Elke woensdagmiddag als de school uit was merkte ik meteen activiteit op het systeem. Blijkbaar gingen veel kinderen dan meteen aan de slag”, zegt ze. Richano Gopal en Yas Mangroo uit groep 8 bevestigen dat. “Ik vind het gewoon leuk om te leren welke route we moeten volgen”, zegt Richano. “Ik ook”, zegt Yash. “Want mijn broer is ict’er en dat wil ik ook worden.” Richano heeft zelfs grote plannen in gedachten met zijn nieuwe vaardigheden. “Een app of andere software maken lijkt me wel leuk”, zegt hij. Juf Marijke wordt blij van de enthousiaste reacties van de kinderen. “Bomberbot stimuleert het logisch nadenken en kritisch kijken naar een probleem”, zegt ze. “Je moet dus altijd een plan hebben en nadenken hoe je het gaat uitvoeren. Lukt het niet dan helpen de kinderen elkaar in de groep door samen naar het probleem te kijken en oplossingen te bedenken. Dus samenwerken, probleem oplossend vermogen en ruimtelijk inzicht is ook belangrijk.” Frank geeft nog even aan welk niveau de kinderen aan het eind van de basisschool kunnen bereiken. “Dan zouden ze op een redelijk niveau kunnen programmeren en de overstap kunnen maken naar nogal wat programmeertalen”, zegt hij. “Ze kunnen dan bijvoorbeeld zo’n lego auto besturen of een app maken. Denk dan vooral aan spelletjes.”


Preview foto
Opening nieuw schooljaar door Rajesh Ramnewash
05 sep 2017 - Hieronder treft u de welkomstboodschap aan van onze voorzitter van het College van Bestuur ter gelegenheid van de opening van het nieuwe schooljaar:
Lees meer ›

Communicatie via het ouderportaal Mijnschoolinfo
03 sep 2017 -
Beste ouders/verzorgers,
 
Vanaf maart 2016 zijn alle SHON-scholen overgegaan op een digitaal ouderportaal, zodat onze communicatie naar ouders gedigitaliseerd en daarmee gestructureerder kan verlopen. 
 
Gedurende het afgelopen schooljaar hebben alle ouders hiermee kennis kunnen maken. Om op de hoogte te blijven over de ontwikkelingen van uw kind en de school is het van essentieel belang, dat u zich registreert en van dit ouderportaal optimaal gebruik maakt. De afmeldingen en betermeldingen kunt u ook handig via dit portaal doorgeven en u kunt transparant middels berichten communiceren met de leerkracht over uw kind. Gelukkig hebben bijna alle ouders bij ons op de Shri Ganeshaschool zich al geregistreerd. Mocht u nog problemen ondervinden, meld deze dan bij de leerkracht van uw kind en zal er z.s.m. samen met u naar een oplossing worden gezocht.
 
Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal er dus alleen gecommuniceerd worden via dit portaal.

Lees meer ›