Ouderbijdrage

De ouderbijdrage voor het 1e kind is €30- euro en voor de volgende kinderen  €27,50.

Ik verzoek ik u vriendelijk de ouderbijdrage te storten op het rekeningnummer van de ouderraad: NL24INGB 0660686279, zodat wij onze schoolactiviteiten kunnen bekostigen.